Analytický software TrackEye

6DOF Analysis
Program, který umožňuje analýzu pohybu pevných těles, který je charakterizován 3 polohovými souřadnicemi (x,y,z) a 3 souřadnicemi orientace v prostoru (rotace, náklon a vychýlení) s využitím jediné kamery.

Arena
Software pro vyhodnocování účinku výbuchů se zaměřením na statistické vyhodnocení pohybu úlomků. V průběhu testu jsou synchronizovaně zaznamenávána data z jedné či více kamer.

Mirror Tracker
Systém určený ke sledování dráhy letu střel a projektilů na delší trase.
Využívá synchronizovaný provoz vysokorychlostní kamery a rotačních zrcadel. Následná sw analýza vyhodnocuje trajektorii a dynamické parametry pohybu objektu.

POM
"Projectile Orientation Measurement system" byl vyvinut pro měření 3 polohových souřadnic a 3 souřadnic orientace v prostoru letících projektilů. Analýza probíhá v reálném čase.

TERX 3D
Software pro analýzů kapek nebo proudu plasmy ve 3D.