Software Photron pro řízení kamer a zpracování vysokorychlostního záznamu

Kvalitu výsledku vysokorychlostní analýzy určuje kromě kvality pořízeného záznamu současně i úroveň programu, který digitální záznam zpracovává.

Photron za tímto účelem vyvinul dva následující sw produkty s označením PFV a PFA.

FPV4 (Photron Fastcam Viewer)

Řídicí kamerový software s funkcemi pro úpravu dat a některá základní měření.
Bezplatná součást každé dodávané kamery, neomezený počet volných licencí. K volnému stažení na stránkách Photron.

Základní funkce:

 • nastavování všech parametrů kamery v reálném čase (živý náhled)
 • nastavení všech parametrů kamer zapojených do synchronizované sítě v reálném čase (živé náhledy)
 • řízení záznamu (trigger, start, ukončení) a jeho stažení do PC / notebooku
 • přehrávání záznamu v kameře nebo záznamů již uložených na PC / notebooku
 • redukce délky záznamu výběrem jeho podstatné části
 • pokročilá editace obrazového záznamu včetně histogramů a křivek
 • digitální obrazové filtry
 • nastavení vysokého dynamického kontrastu (HDR)
 • kalibrace obrazového pole
 • transformace souřadného systému (ukotvení souřadného systému k objektu v záznamu)
 • eliminace zkreslení vlivem připojeného optického systému
 • eliminace zkreslení vlivem perspektivy (pokud je rovina záznamu šikmá k ose kamery)
 • měření (délka, obvod, plocha, lomená křivka, ...)
 • asistence zaostřování (indikace kontrastních křivek v živém obrazu)
 • dálkové ovládání zaostřování, clony a zoomu objektivu (u vybraných kamer a pro některé typy objektivů)
 • export dat do různých formátů (jpg, bmp, tiff, raw, ... avi, mp4, mraw, ...)
 • snadná tvorba a export výsledných protokolů z předem uložených šablon
 • a řada dalších
 • Ke stažení na https://photron.com/software-downloads/

 

FPVA (Photron Fastcam Analysis)

Software určený pro pokročilejší úroveň vyhodnocení / měření pořízených záznamů.

Základní funkce:

 • kalibrace obrazového pole
 • automatické trasování vybraných bodů (autotracking)
 • volba statických nebo dynamických souřadných systémů
 • stanovení trajektorie vybraných bodů v čase
 • výpočet rychlosti a zrychlení (výsledné resp. složky ve směrech os)
 • export grafů a dat
 • export grafů do formátu avi

 

   

Chcete být informováni o novinkách?
Email:

2+1 =