Často kladené otázky

Jaký je rozdíl mezi lasery CAVILUX HF a CAVILUX Smart?

Mezi oběma produkty existuje několik důležitých rozdílů.
Obecně lze říci, že CAVILUX HF je vhodný pro aplikace, které vyžadují pulzy s délkou trvání nad 1μs při frekvencích nad 10 kHz. Typickou aplikací je například vysokorychlostní zobrazení a analýza obloukového svařování.
CAVILUX Smart, na druhé straně, je nejlepší volbou pro aplikace, které vyžadují velmi krátké pulzy v řádu desítek nanosekund. Typickými aplikacemi jsou vysokorychlostní vizualizace rázových vln nebo vysokorychlostní analýza technologie tryskání inkoustových kapek.

CAVILUX Smart a CAVILUX HF mají rozdílná maxima střídy (střída je poměr doby trvání pulzu k jeho opakovací frekvenci). CAVILUX HF může pracovat se střídou 2 %, CAVILUX Smart pracuje se střídou 0.1%. Pro použití s vysokorychlostními kamerami je proto vhodnější spíše CAVILUX HF, zatímco CAVILUX Smart je obvykle používán i s pomalejšími kamerami např. pro strojové vidění.

Vzhledem k odlišné konstrukci je k provozu laserů CAVILUX HF určen světlovodný kabel s průměrem 1,5 mm. Pro lasery CAVILUX Smart jsou určeny světlovodné kabely s průměrem 3-5mm v závislosti na vlnové délce a výkonu. Menší světlovod poskytuje menší průměr světelného pole a tím i vyšší jas.


Jaké jsou nejkratší dosažitelné délky pulzů osvětlovacích laserů CAVILUX?

CAVILUX Smart má specifikováno minimální trvání pulsu 30ns (pro ilustraci - světlo za tu dobu urazí pouze 9m) a je při ní dosaženo plného výkonu laseru. CAVILUX Smart byl ale úspěšně provozován i s délkou impulzu pouhých 10ns. Přestože při tak krátkém pulzu nebylo dosaženo plného výstupního výkonu laseru, ukázal se i tento provozní režim pro řadu aplikací jako postačující a užitečný.

Obecně jsou tyto krátké pulzy ideální jak pro vysokorychlostní, tak i pro standardní kamery např. při výzkumu rázových vln nebo mikrofluidního proudění. Tradiční zdroje osvětlení, jako např. LED totiž obvykle produkují neostrý obraz, který neumožňuje přesné určení polohy částic a tím i přesnou analýzu obrazů.

Vysoký výkon a jas laserů CAVILUX Smart jsou vhodné také pro speciální zobrazovací techniky, jako je např. metoda "Schlieren" nebo zadní osvětlení.

Možnost generovat pulzy o šířce pouhých 10ns platí pouze pro lasery CAVILUX Smart. Minimální doba trvání pulzu laserů CAVILUX HF je, při dosažení plného pulzního výkonu, 100ns. I zde jsou možné kratší pulzy, ale laser při nich nedosáhne své maximální hodnoty výkonu.


Jaká bezpečnostní opatření je nutné dodržovat při práci s lasery CAVILUX?

Lasery CAVILUX HF a CAVILUX Smart jsou obvykle řazeny do nejvyšší laserové třídy 4 (některé modely patří do laserové třídy 3B). Důvodem je vysoká pulzní energie a to, že svazek laserového záření bývá navíc koncentrován na malou plochu. Je pochopitelné, že takový paprsek může být pro lidské oko škodlivý. Vysoký výkon je ale pro účinné osvětlení některých procesů, např. svařování, nezbytný a rovněž pro tyto účely jsou lasery CAVILUX navrženy. Snížení výkonu laseru pro dosažení vyšší bezpečnosti proto není řešením a tak je nezbytné dodržovat některá bezpečnostní opatření. 

Osvětlovací pulzní lasery CAVILUX jsou vybaveny všemi bezpečnostními funkcemi, které jsou pro tuto třídu laserů předepsány mezinárodními normami. Rovněž návody k obsluze laserů CAVILUX obsahují podrobné pokyny pro bezpečný provoz systému a bezpečnému provozu je věnována maximální pozornost i při zaškolení pracovníků obsluhy. S každým novým systémem CAVILUX jsou vždy poskytovány i bezpečnostní brýle, které spolehlivě ochrání zrak pro odpovídající vlnovou délku laserového záření.


O co se jedná v případě nové vlnové délky 640nm laserů CAVILUX Smart?

Lasery CAVILUX Smart přešly z vlnové délky 690nm na novou délku 640nm.

Hlavními důvody byla citlivost snímačů současných kamer a bezpečnost.

Většina kamer, které jsou v současné době používány, má na vlnové délce 640nm lepší citlivost, než na délce 690nm. V průměru se jedná o nárůst citlivosti o 10% až 20%.
Vlnová délka 640nm, je také vhodnější z hlediska bezpečnosti, protože lidské oko je na ni mnohem citlivější, než na 690nm.
Všechny ostatní parametry laserů CAVILUX Smart zůstávají stejné včetně alternativního provedení s vlnovou délkou 808nm, která poskytuje vyšší výkon potřebný pro určité typy aplikací.