Cavilux HF

CAVILUX HF je vysokofrekvenční IR diodový laser vyvinutý především pro vysokorychlostní aplikace.

Doplnění vysokorychlostních kamer tímto pulzním laserem dále posouvá hranice jejich dosažitelných výsledků a otevírá nové možnosti v oblasti stávajícího vysokorychlostního snímání.

Monochromatické světlo s minimální koherencí nezpůsobuje chromatickou aberaci optického systému ani nežádoucí skvrny ("speckles") ve světelném svazku a vytváří homogenní světelné pole pro snímání obrazu ve vysoké kvalitě.

Jednou z největších výhod laseru CAVILUX HF je možnost generování série extrémně krátkých pulzů s vysokou opakovací frekvencí. Osvětlení objektů takovým zdrojem světla umožní rozlišení mnohem kratších fází i nadměrně rychlých procesů.

Základní technická specifikace:

  • výstupní výkon 500W
  • vlnová délka 810nm
  • monochromatické světlo s minimální koherencí
  • délka pulzů 100ns (50ns se sníženou intenzitou) až 10μs
  • střída: 0.03% v nepřetržitém pulzním režimu, 2% v pulzním režimu v trvání do 10sec
  • pulzní režimy: jednotlivé pulzy (max. frekvence 400kHz), série max. 5 pulzů (opakovací frekvence pulzů uvnitř série až 5MHz)

 Jedna řídicí jednotka může ovládat až 4 lasery bez ohledu na jejich typ (CAVILUX HF nebo CAVILUX Smart) a synchronizovat je až se 4 kamerami.

Chcete být informováni o novinkách?
Email:

3+7 =